Sharif Aadmi

Ek Sharif Aadmi Ko Kya Chahiye:
.
.
Ek Biwi Jo Pyaar Kare,
Ek Biwi Jo Achha Khaana Banaye,
Ek Biwi Jo bacho ko sambhale
.
aur
.
.
TEENO Biwiya Mil Julkar Rahe...