Khopri tumhari...

Honey Singh : Uncle! Hai ghar, hai pesa, hai gaadi,
aap 2 joron me larki bhejo,
larki hui hamari. wink emoticon
.
.
.
.
.
.
Uncle : Beta hai gun, hai
talwaar, hai aari
,
,
,
,
,
Dobara call kari to
Phaar dunga Khopri tumhari.. tongue emoticon
.
Honey singh : Ok Byee !